xaivy软件站:安全、绿色、放心的专业下载站! 首页|最近更新|专题集合|标签云|站内导航

《我的世界》自动挖机怎么制作?

时间:2019-12-29 07:03:15 来源: 人气:

《我的世界》自动挖机怎么制作?

《我的世界》自动挖矿机怎么做,很多玩家都不了解,下面小编就为大家带来我的世界自动挖矿机制作教程,希望对各位玩家有所帮助,游戏版本为1.8以上,才可以使用命令方块。

《我的世界》自动挖机怎么制作?

  命令方块的玩法也是比较好玩的,可以通过命令来创造世界。

  先放一个命令方块,命令方块上放一个按钮

命令方块代码:

/summon MinecartCommandBlock ~-1 ~ ~ {Riding:{id:"MinecartCommandBlock",Riding:{id:"MinecartCommandBlock",Riding:{id:"MinecartCommandBlock",Command:"/setblock ~-1 ~1 ~ 0 0 destroy"},Command:"/setblock ~-1 ~ ~ 0 0 destroy"},Command:"/setblock ~-1 ~-2 ~ 152 0 replace"},Command:"/setblock ~-1 ~-1 ~ 157 0 replace"}

  在命令方块的W方向 放一块红石,红石上方放一个激活铁轨

  再右击按钮激活命令方块

  激活后会出现命令矿车,推一下命令矿车试试

  4个方向不同的代码(往哪个方向挖就用哪个方向的代码):

W方向:

/summon MinecartCommandBlock ~-1 ~ ~ {Riding:{id:"MinecartCommandBlock",Riding:{id:"MinecartCommandBlock",Riding:{id:"MinecartCommandBlock",Command:"/setblock ~-1 ~1 ~ 0 0 destroy"},Command:"/setblock ~-1 ~ ~ 0 0 destroy"},Command:"/setblock ~-1 ~-2 ~ 152 0 replace"},Command:"/setblock ~-1 ~-1 ~ 157 0 replace"}

S方向:

/summon MinecartCommandBlock ~ ~ ~1 {Riding:{id:"MinecartCommandBlock",Riding:{id:"MinecartCommandBlock",Riding:{id:"MinecartCommandBlock",Command:"/setblock ~ ~1 ~1 0 0 destroy"},Command:"/setblock ~ ~ ~1 0 0 destroy"},Command:"/setblock ~ ~-2 ~1 152 0 replace"},Command:"/setblock ~ ~-1 ~1 157 0 replace"}

E方向:

/summon MinecartCommandBlock ~1 ~ ~ {Riding:{id:"MinecartCommandBlock",Riding:{id:"MinecartCommandBlock",Riding:{id:"MinecartCommandBlock",Command:"/setblock ~1 ~1 ~ 0 0 destroy"},Command:"/setblock ~1 ~ ~ 0 0 destroy"},Command:"/setblock ~1 ~-2 ~ 152 0 replace"},Command:"/setblock ~1 ~-1 ~ 157 0 replace"}

N方向:

/summon MinecartCommandBlock ~ ~ ~-1 {Riding:{id:"MinecartCommandBlock",Riding:{id:"MinecartCommandBlock",Riding:{id:"MinecartCommandBlock",Command:"/setblock ~ ~1 ~-1 0 0 destroy"},Command:"/setblock ~ ~ ~-1 0 0 destroy"},Command:"/setblock ~ ~-2 ~-1 152 0 replace"},Command:"/setblock ~ ~-1 ~-1 157 0 replace"}

  以上就是自动铺铁轨挖矿机制作教程 再也不用自己挖坑了。

相关阅读